THE WAR ON DRUGS

THE WAR ON DRUGS

Venerdì 24 agosto, sPAZIO211, h.22:00
MOGWAI

MOGWAI

Sabato 25 agosto, sPAZIO211, h.22:00
EDITORS

EDITORS

Domenica 26 agosto, sPAZIO211, h.22:00
MOUNT KIMBIE

MOUNT KIMBIE

Venerdì 24 agosto, INCET, h.00:30
COSMO

COSMO

Sabato 25 agosto, INCET, h.00:30
KING GIZZARD <br>AND THE LIZARD WIZARD

KING GIZZARD
AND THE LIZARD WIZARD

Venerdì 24 agosto, sPAZIO211, h.20:30
ECHO & THE BUNNYMEN

ECHO & THE BUNNYMEN

Sabato 25 agosto, sPAZIO211, h.20:30
ARIEL PINK

ARIEL PINK

Domenica 26 agosto, sPAZIO211, h.20:30
RED AXES

RED AXES

Sabato 25 agosto, INCET, h.03:00
MOUSE ON MARS

MOUSE ON MARS

Sabato 25 agosto, INCET, h.23:30
BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

Venerdì 24 agosto, sPAZIO211, h.19:30
COLAPESCE

COLAPESCE

Sabato 25 agosto, sPAZIO211, h.19:30
MARIA ANTONIETTA

MARIA ANTONIETTA

Domenica 26 agosto, sPAZIO211, h.19:30
FALTY DL

FALTY DL

Venerdì 24 agosto, INCET, h.03:00
LENA WILLIKENS

LENA WILLIKENS

Venerdì 24 agosto, INCET, h.02:00
ACID ARAB

ACID ARAB

Sabato 25 agosto, INCET, h.02:00
COMA COSE

COMA COSE

Sabato 25 agosto, INCET, h.01:00
M¥SS KETA

M¥SS KETA

Domenica 26 agosto, PECCEI, h.16:0
INDIANIZER

INDIANIZER

Venerdì 24 agosto, sPAZIO211, h.19:00
DANIELE CELONA

DANIELE CELONA

Sabato 25 agosto, sPAZIO211, h.19:00
GENERIC ANIMAL

GENERIC ANIMAL

Domenica 26 agosto, SPAZIO211, h.19:00
PHILIP JECK

PHILIP JECK

Venerdì 25 agosto, PLARTWO, h.23:00
FABIO PERLETTA

FABIO PERLETTA

Venerdi 24 agosto, PLARTWO, h.00:00
SIMON SCOTT

SIMON SCOTT

Sabato 25 agosto, PLARTWO, h.23:00
GIUSEPPE IELASI

GIUSEPPE IELASI

Sabato 26 agosto, PLARTWO, h.00:00